PROSJEKTFINANSIERING

VCS har finansiert prosjekter i Norge og i utlandet siden 1993. 
 
Vi har arbeidet med mange finansieringsinstitusjoner: Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, GIEK (Det Norske Garantiinstituttet), Utenriksdepartementet, NORAD, Forskjellige programmer innenfor EU, Verdensbanken, Det Internasjonale Pengefondet (IMF), FN, og den Europeiske Banken for Gjenoppbygging og Utvikling (EBRD).
Prosjektfinansiering for kunder teller totalt ca. 120 millioner kroner (NOK)

EGENKAPITALFINANSIERING

VCS har vært involvert i selskapsfinansiering (aksjekapital / egenkapital / konveertible lån) siden 2010. 
 
Vi bidrar gjerne i arbeid med egenkapitalfinansiering av norske oppstartbedifter.
VCS har tilgang til nettverk av investorer i Norge, i Norden og i USA.

© 2015 Value Creation Services AS - proudly fueled by Benzin.no

Denne hjemmesiden ble designet med
.com
sin hjemmesidebygger. Lag din hjemmeside i dag.
Start nå